Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna

O projekcie

W ramach projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, rozpoczęliśmy prace nad projektem: „Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna” realizowanego przez Lidera - Fundacja Zielone Płuca Polski i partnerów projektu: Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”, Kurpiowska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji i Powiat Piski. Wsparcia finansowego na realizację projektu udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest to projekt szkoleniowy kierowany do:

  • Kadry lokalnych organizacji turystycznych
  • Kadry branży turystycznej – osoby pierwszego kontaktu z klientem
  • Podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sektorze ekoturystyki
  • Pracowników administracji samorządowej, zajmujących się turystyką, promocją i rejestracją działalności gospodarczej (podwyższanie kompetencji)

Cel szkoleń:

Celem szkoleń jest pokazanie możliwości rozwoju przedsiębiorstw na obszarze ZPP o usługi oparte na potencjale ekoturystycznym regionu. W każdym z powiatów równolegle zorganizowany zostanie cykl szkoleń dla istniejących i przyszłych dostawców usług (potencjalnej kadry obsługującej ruch turystyczny) obejmujący: birdwatching, eksploracje siedlisk, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, foto safari – bezkrwawe łowy. Dwudniowe szkolenia uczyć będą technik prezentacji przyrody turystom.

Pierwszy dzień będzie mieć charakter teoretyczny, drugiego dnia odbędzie się wyjście w teren, podczas którego uczestnicy poznają sposoby wykorzystania krajobrazu/przyrody dla potrzeb ekoturystyki. Każdy z LOT-ów prowadzić będzie nabór uczestników z obszaru województwa, do którego należy. Szkolenia skierowane będą do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw turystycznych, organizacji, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności w sektorze ekoturystyki. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze do zbudowania oferty ekoturystycznej, dowiedzą się jak czerpać korzyści finansowe z wprowadzenia do swojej oferty usług ekoturystycznych.

Nabór uczestników:

Nabór uczestników projektu prowadzony będzie przez Lidera i poszczególnych partnerów. Mimo, że wszystkie działania realizowane będą na obszarze 3 powiatów (terenu działania 3 LOT-ów) to rekrutacja obejmować będzie cały obszar Zielonych Płuc Polski. Każdy z koordynatorów rekrutację prowadzić będzie w obrębie swojego obszaru działań (swojego województwa).Na stronie internetowej każdego z partnerów, stronie wnioskodawcy oraz na internetowej platformie umieszczona zostanie informacja o poszczególnych działaniach projektu. Nabór ogłaszany będzie na regionalnych portalach internetowych.

Oprócz szkoleń ekoturystycznych prowadzone będą szkolenia językowe – angielski niemiecki jak również szkolenia z zakresu marketingu turystycznego, agroturystyki oraz współpracy sieciowej. Będziemy brali również udział w targach turystycznych, wydamy katalogi i zorganizujemy promocyjną imprezę.

Aktualności:

Spotkanie inaugurujące sieć w ramach projektu „Zielone Płuca Polski- Kraina Ekoturystyczna”
25.01.2013
W dniu 13.12.2012r. w Hotelu Jabłoń odbyło się spotkanie inaugurujące sieć w ramach projektu „Zielone Płuca Polski- Kraina Ekoturystyczna”.
więcej »
Platforma internetowa www.krainaekoturystyczna.pl
6.12.2012
W ramach projektu Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna została uruchomiona platforma internetowa z ofertami ekoturystycznymi również z naszego regionu - www.krainaekoturystyczna.pl.
więcej »
Targi turystyczne w Warszawie i w Poznaniu
31.10.2012
W ramach projektu "Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna" jako partner braliśmy udział w Targach turystycznych w Warszawie i w Poznaniu.
więcej »
Wizyta studyjna w Goniądzu
27.09.2012
W dniach 19-20.09.2012 r. w Goniądzu odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu” Zielone Płuca Polski – Kraina Ekoturystyczna”.
więcej »

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej tej strony internetowej. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.